VIII. TŘÍDA

ZÁŘÍ 2018

Školní rok 2018 - 2019 začíná v pondělí 3. září 2018. V tento den proběhne pouze první vyučovací hodina. V úterý 4. září 2018 proběhnou v čase 7.30 až 12.00 třídnické práce. Od středy 5. září 2018 probíhá výuka dle rozvrhu hodin, v prvním školním týdnu bez odpoledního vyučování. 

Od pondělí 17. září 2018 probíhá výuka nepovinných předmětů. Pro přihlášené žáky povinná účast. V případě neúčasti, je nutné žáka písemně omluvit u vyučujícího daného předmětu.

Nejpozději do pátku 7. září 2018 prosím o odevzdání vyplněné a rodičem podepsané přihlášky do NEPOVINNÉHO PŘEDMĚTU/PŘEDMĚTŮ. Přihlášku je nutné odevzdat i v případě nezájmu o nepovinný předmět (vyplňte údaje o žákovi a název nepovinného předmětu proškrtněte). Děkuji.

Dále prosím o vyplněné a rodičem podepsané formuláře - ÚDAJE O ŽÁKOVI/ŽÁKYNI, ŽÁDOST K POLEDNÍ PAUZE. Oba formuláře prosím odevzdat v úterý 4. září 2018. Děkuji.

Prosím také o vrácení učebnice fyziky a pracovního sešitu z fyziky pro 8. ročník FRAUS. Po domluvě s vyučujícím daného předmětu nebudou v novém školním roce potřeba. Do pátku 7. září 2018. Děkuji. 

V pondělí 17. září 2018 končí výuka skupině žáků AJK (Anglický jazyk - Konverzace) ve 12.00 h. Odpolední vyučování (Pracovní činnosti - Příprava pokrmů) pro skupinu žáků AJK neproběhne. 

V pondělí 15. října 2018 pojedou žáci VIII. třídy během dopoledního vyučování do Ústí nad Orlicí na zeměpisnou projekci "Myanmar - divoká cesta do barmské říše". Vstupné ve výši 70 Kč na žáka bude vybíráno od pondělí 17. září 2018. Děkuji za včasné zaplacení. 

Od pondělí 24. září 2018 bude vybírán poplatek za výtvarné potřeby pro žáky VIII. třídy. Dle rozúčtování 42 Kč na žáka na školní rok. Děkuji za včasné zaplacení.

Ve čtvrtek 27. září 2018 vyhlašuje ředitel školy z organizačních důvodů "ředitelské volno".

LISTOPAD 2018

TŘÍDNÍ SCHŮZKA pro rodiče žáků VIII. třídy proběhne v úterý 20. listopadu 2018 v čase 15.30 až 17.15 h. Pro ostatní třídy schůzky proběhnou v čase 15.00 až 16.45 h. Schůzka pro rodiče žáků I. třídy proběhne v úterý 9. října 2018. Za Vaši účast předem děkuji.